Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa

Spis treści

Przedsiębiorcy często nie znają różnicy między kontrolą podatkową, a celno-skarbową, nie wiedzą czego mają oczekiwać i jakie przysługują im prawa. O ile kontrola podatkowa jest dość znana, tak  kontrola celno – skarbowa jest nową instytucją wprowadzoną 1 marca 2017 r., wraz z reformą Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS). Interesuje Cię jak rozróżnić wspomniane kontrole? Jaki jest ich cel i jaki mają zakres? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli?

Za kontrolę podatkową odpowiedzialni są Naczelnicy Urzędów Skarbowych, a także prezydenci miast na podstawie Ordynacji Podatkowej, a także rozdziału V ustawy Prawo Przedsiębiorców. Przy kontroli podatkowej istnieje właściwość miejscowa, oznacza to, że konkretnemu Urzędowi Skarbowemu podlegają konkretne miejscowości. Natomiast kontrolę celno – skarbową przeprowadzają Naczelnicy Urzędów Celno – Skarbowych  na podstawie ustawy o KAS, z wyłączeniem rozdziału V ustawy Prawo Przedsiębiorców. W przypadku kontroli celno – skarbowej nie ma właściwości miejscowej, ponieważ właściwość Naczelników Urzędów Celno – Skarbowych obejmuje całe terytorium kraju.

Zakres kontroli

Kontrola podatkowa dotyczy sprawdzenia czy przedsiębiorca prawidłowo rozlicza się z podatku VAT i PIT. Szerszym zakresem cieszy się kontrola celno – skarbowa, ponieważ ma ona na celu sprawdzenie czy przedsiębiorca nie prowadzi oszustw o większym znaczeniu dla gospodarki kraju, np. pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie VAT. W przypadku kontroli celno – skarbowej która w przeciwieństwie do kontroli podatkowej w żaden sposób nie jest zobligowana przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorcy, przez co brak w niej: limitu jednoczesnych kontroli, limitów czasu trwania kontroli, czy możliwości wniesienia sprzeciwu na nieprawidłowe wszczęcie lub prowadzenie kontroli.

Tryb przeprowadzenia kontroli

Rozpoczęcie kontroli powstaje na skutek upoważnienia do wszczęcia przeprowadzenia kontroli. Różnica w kontrolach polega na tym, że o rozpoczęciu kontroli Naczelnik Urzędu Skarbowego powiadamia podatnika, natomiast Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego nie zawiadamia. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje po upływie 7 dni od doręczenia upoważnienia, chyba, że przedsiębiorca wyraził zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie. Kontrola celno – skarbowa rozpoczyna się w chwili doręczenia upoważnienia, przez co przedsiębiorca nie ma czasu na przygotowanie się do kontroli.

Ponadto, gdy masz do czynienia z kontrolą podatkową możesz złożyć korektę deklaracji przed formalnym rozpoczęciem kontroli. W przypadku kontroli celno-skarbowej masz na to 14 dni po odebraniu wyniku kontroli.

Zakończenie kontroli podatkowej skutkuje wydaniem protokołu kontroli, a kontroli celno – skarbowej wynikiem kontroli. Oprócz różnego nazewnictwa dokumenty w rzeczywistości nie różnią się od siebie.

Zakończenie kontroli podatkowej jest uzależnione od wielkości kontrolowanego przedsiębiorstwa. Natomiast kontrola celno – skarbowa powinna zakończyć się w ciągu 3 miesięcy od jej wszczęcia, jednak nie jest to termin bezwzględnie obowiązujący.

Prawa podatnika

Podatnik może złożyć korektę deklaracji, jeżeli zgadza się z ustaleniami kontroli podatkowej. Jeżeli nie zgadza się może złożyć zastrzeżenia do protokołu w ciągu 14 dni od jego odebrania.

Co do kontroli celno – skarbowej, ogranicza ona w znacznym stopniu możliwości podatnika, ponieważ nie możesz w żaden sposób „dyskutować” z wynikiem kontroli.

Podsumowanie

Przyjemniejsza dla kontrolowanego jest bez wątpliwości kontrola podatkowa, ponieważ podatnik ma szanse na negocjowanie co do przyjętego przez Organ stanowiska początkowego.  Aczkolwiek zarówno kontrola podatkowa, a także celno – skarbowa ma na celu wychwycenie nieuczciwych przedsiębiorców. Przy czym kontrola celno – skarbowa dotyczy cięższych przewinień, dlatego też funkcjonariusze ją przeprowadzający mają większe uprawnienia.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.